معرفی شرکت مدیریت صادرات عصر اقتصاد رسا

شرکت مدیریت صادرات عصراقتصاد رسا (سهامی خاص)، فعالیت خود را از سال 1391 با شعار "رفاه،سلامت،آموزش"، با رویکردی تخصصی در زمینه توسعه کسب و کارها و خدمات صادرات آغاز نموده است. و با توجه به تیم تخصصی و پتانسیل و توانمندی های خود از سال 1393 اقدام به ارائه خدمات تخصصی و انتقال تجارب و تحقیق و مدیریت بازار به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور و اعضای خوشه های صنعتی استان قم نموده است. خدمات تخصصی شرکت رسا در سه بخش تحقیقات بازار و مشاوره بازرگانی خارجی جهت صادرات، مشاوره ورود به بازار ایران به صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی خارجی و خدمات مالی در زمینه کمک به کنسرسیوم‌های صادراتی با عنایت به سهامداری و عضویت در صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز، قابل ارائه است.

خدمات ما


توانایی ها و قابلیتهای پیدا و پنهان میهن عزیزمان ایران در زمینه صادرات و عدم وجود شرکت های مدیریت بازرگانی تخصصی در این زمینه، مدیران این مجموعه را بر آن داشت به منظور پوشش خلاء موجود در امر بازرگانی نوین و به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود در بخش تولید با توجه به مزیت های رقابتی کشورمان و بهره مندی بهتر از پتانسیل های بازارهای بین المللی، اقدام به ارائه مدل برون سپاری خدمات تجاری به بنگاه های اقتصادی در قالب ۳ موضوع زیر نمایند: