نمایشگاههای تجاری

  • همه
  • نمایشگاهها

نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی قزاقستان

نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی قزاقستان

نمایشگاه صنعت ساختمان آلماتی قزاقستان KazBuild 2019

برگزاری تور تجاری نمایشگاه ساختمانی قزاقستان( KazBuild 2019 ) توسط شرکت عصر اقتصاد رسا

اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر و نمایشگاه فناوری های نوین خزر

با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی پنج کشور ساحلی دریای خزر در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه سال جاری در شهر ساحلی آوازه ترکمنستان