خدمات بازرگانی

 

  • تحقیقات بازار و بازاریابی بین المللی برای محصولات ایرانی در کشورهای آسیای میانه

  • تهیه اسناد راهبردی، نقشه بازاریابی و تحقیق و تحلیل شبکه توزیع محصولات در کشورهای بازار هدف

  • اخذ مجوزها و تأییدیه های لازم برای ثبت کالاهای خارجی و ایرانی جهت صادرات به کشورهای اتحادیه گمرکی اوراسیا

  • تأمین محصولات کشاورزی و نهاده های دامی، گوشت قرمز و مواد معدنی بی واسطه از تولیدکنندگان در کشورهای قزاقستان و روسیه

  • ثبت شرکت، انجام مراحل اداری اقامت و معرفی اشخاص حقوقی و حقیقی محلی جهت مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی در کشور قزاقستان

  • میزبانی از هیئت های تجاری، کمک به اخذ روادید و امور اسکان و ایاب و ذهاب فعالان اقتصادی ایرانی جهت شرکت در نمایشگاه های تخصصی و معرفی نیروی انسانی متخصص جهت همکاری در طول مدت اقامت هیئت