مشاوره تجارت با قزاقستان

 

    • مشاوره توسعه بازار برای بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی

    • مشاوره تخصصی ایجاد کسب و کار های تولیدی و خدماتی در کشور قزاقستان

    • جستجو، یافتن و معارفه ی طرف های تجاری در قزاقستان و سایر کشور های آسیای میانه ( کشورهای حوزه ی اوراسیا )