معرفی شرکت

خدمات تخصصی شرکت عصر اقتصاد رسا در سه بخش تحقیقات بازار و مشاوره بازرگانی خارجی جهت صادرات، مشاوره ورود به بازار ایران به صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی خارجی و خدمات مالی در زمینه کمک به کنسرسیومهای صادراتی با عنایت به سهامداری و عضویت در صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز، قابل ارائه است.

پتانسیل بالای ایران در زمینه صادرات و تعداد اندک شرکت های مدیریت صادراتی تخصصی در این زمینه، مدیران این شرکت را بر آن داشت تا با تبدیل به شرکت مدیریت صادرات (EMC) و ثبت در سازمان توسعه تجارت ایران، فعالیت بازرگانی خود را به صورت حرفه ای و تخصصی تر در بازارهای خارجی دنبال نمایند. کسب موفقیت های متوالی این شرکت برای مشتریان خود از جمله خوشه فرش دستباف استان قم و خوشه سنگ استان قم، … و همچنین برگزاری همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط، راهبرد شرکت را به سمتی برد تا با ارائه خدمات مشاوره تخصصی بازرگانی به تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی و حیطه بازارهای داخلی ایران برای شرکتهای خارجی گامی دیگر در راستای چشم انداز و ماموریت شرکت بردارند.
همچنین انجام تحقیقات تخصصی بازار در داخل و خارج از کشور از جمله افتخارات و توانایی های دیگر این شرکت است. انتخاب این شرکت به عنوان مشاور بازرگانی و شرکت مدیریت صادرات توسط سازمان صنایع کوچک ایران و شرکت شهرک های صنعتی استان قم و اصفهان از سال ۱۳۹۳ تا کنون، برگ دیگری از توانمندی ها و افتخارات شرکت مدیریت صادرات رسا است.
در حال حاضر حوزه جغرافیایی شرکت رسا در بیش از ۳ کشور جهان است و دارای دفاتری همکار در اوکتااو و آلماتی قزاقستان، مسقط عمان و مسکو روسیه می باشد.

حوزه بازار کشورهای اتحادیه گمرکی اوراسیا با محوریت کشور قزاقستان با توجه به جمعیتی حدود ۲۵۰ میلیون نفر و حضور هفت کشور ( روسیه، ایران، قزاقستان، بلا روس، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان ) به عنوان پتانسیلی مناسب جهت فعالیت بازار محور شرکت رسا انتخاب شده و هم اکنون قادر به ارائه خدمات به صادرکنندگان تولیدات کالا و خدمات ایرانی در سه فاز مشاوره ای، بازرگانی و مالی هستیم.

در حال حاضر دو شرکت Ideal Trading KZ  در حوزه واردات به ایران و Ideal Buissnes KZ  در حوزه صادرات محصولات ایرانی به کشورهای فوق در کشور قزاقستان ثبت گردیده و آماده پاسخگویی به متقاضیان محترم و بستن قرارداد همکاری میباشد.