تمام مظالب نوشته شده توسط : rasaemc1

درباره rasaemc1

ارزیابی تامین کنندگان جدید ?بررس سوابق کاری: در این بخش مدت زمان کارکرد یک سازمان بررسی میشود. اکثر سازمانهای جدید التاسیس پس از گذراندن یک دوره ی ۲ تا ۳ ساله یا ورشکست و یا منحل میشوند. بنابراین در این بخش هرچه سوابق کاری شرکت مربوطه بیشتر باشد؛ بیشتر میتوان به آنها اعتماد کرد. این […]

مراحل خرید خارجی از آنجا که مبحث خرید خارجی، بسیار گسترده است، در مجموعه مطالب، به ارائه روند این اقدام از ابتدا تا انتها خواهیم پرداخت. پیش از گشایش اعتبار گشایش اعتبار حمل ترخیص ? پیش از گشایش اعتبار در این مرحله، خرید خارجی نیازمند انجام اقداماتی است که عبارتند از : استخراج لیست تامین […]

  • 1
  • 2