آرشیو برچسب ها : لیست بسته بندی کالا

در بخش پیش( بخش ششم ) به بیان انواع روشهای پرداخت اشاره شد. در این قسمت به بررسی و بیان اسناد مورد نیاز در قابل ارائه در یک قرارداد خواهیم پرداخت و اسنادی که مورد نیاز خریدار است اعلام میگردد به نحوی که خریدار بتواند نسبت به انجام تشریفات گمرکی خود برای واردات اقدام نماید. […]